Przypis: 3


sensus expers omnisque doloris / Nescia – por. „Żałości, co mi czynisz? Owa już oboje / Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje?” (Koch. Treny 11, 15–16). (JN)


Zamknij okno