Przypis: 2


regalegestat diadema Bathorreus – koronacja Stefana Batorego na Wawelu odbyła się 1 maja 1576 roku. (JN)


Zamknij okno