Przypis: 3


cessator – Kochanowski wyrzuca cesarzowi opieszałość w działaniu, co zadecydowało o przekreśleniu jego szans na koronę polską. Cesarcessator – gra słów: cesarz i człowiek gnuśny. (JN)


Zamknij okno