Przypis: 4


unus homo restituit rem – Fabiusz Maximus (ok. 280–203 p.n.e.) rzymski konsul i dyktator w czasie II wojny punickiej unikając walnej bitwy z Kartagińczykami doprowadził do zwycięstwa Rzymian. Jego taktyka przyniosła mu przydomek Cunctator. Kochanowski wykorzystuje rzeczowniki pospolite do zbudowania peryfrazy: „cunctando restituit rem” (= Cunctator salvit rem publicam). (JN)


Zamknij okno