Wacław Potocki (1621-1696)

Aby zobaczyć Argenis w tłumaczeniu Wacława Potockiego z 1697 roku, proszę przejść na stronę: John Barclay, Argenis