Witamy w Bibliotece Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej (BLSN).

Zadaniem Biblioteki jest udostępnienie szerokiej publiczności korpusu tekstów, odzwierciedlających kulturę dawnego Królestwa Polskiego oraz wielonarodowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Czytelnicy znajdą tu nowoczesne internetowe edycje dzieł powstałych w okresie od X do XVIII w., głównie w języku łacińskim oraz polskim. BLSN w sposób szczególny poświęcona jest edycji krytycznej Dzieł łacińskich JANA KOCHANOWSKIEGO. Nasza Biblioteka udostępnia fotokopie starodruków i rękopisów, które stopniowo będziemy uzupełniali o transkrypcje oraz interaktywne komentarze, a w przypadku utworów łacińskojęzycznych również w tłumaczenia na język polski. Podstawą większości przedstawianych tu dzieł są zbiory zgromadzone w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej jest własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niniejsze edycje przygotowuje zespół, w skład którego wchodzą badacze z kilku uniwersytetów polskich i zagranicznych, skupieni wokół Pracowni Literatury Renesansu, działającej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warunki korzystania z Biblioteki

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Wszelkie materiały zamieszczone w Bibliotece są chronione prawami autorskimi. Reprodukowanie zamieszczonych w niej tekstów i skanów jest możliwe tylko do celów naukowych i dydaktycznych, z koniecznością dokładnego podania źródła (nazwa strony, autorstwo edycji, komentarzy, transkrypcji, tłumaczeń). Wykorzystanie skanów, transkrypcji, tłumaczeń, komentarzy i innych materiałów zamieszczonych w Bibliotece dla celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Biblioteki Jagiellońskiej oraz Autorów.