ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ad iuvenes saeculi huius (Hieronim Wietor)
Ad proceres Polonos de matrimonio regno carmen (Piotr Rojzjusz (Petrus Roisius)
Adieu a la Pologne (Philippe Desportes)
Aeneis (tłum. Andrzej Kochanowski, 1590) (Publius Vergilius Maro (Wergil)
Amyntas (tłum. Jana Andrzeja Morsztyna) (Torquato Tasso)
Andreae Patricio (Jan Kochanowski)
Aratus (Jan Kochanowski)
Argenida (1697) (Wacław Potocki )
Argenis (tłum. Wacław Potocki, 1697) (John Barclay)
Bellum Prutenum ( Jan z Wiślicy)
Carmen funebre Petri Gamrati (Piotr Rojzjusz (Petrus Roisius)
Carmen paraeneticum (Jan Dantyszek (Ioannes Dantisc)
De arte versificandi liber unus (Ulrich von Hutten)
De nostrorum temporum calamitatibus sylva (Jan Dantyszek (Ioannes Dantisc)
De virtutis et fortunae differentia somnium (Jan Dantyszek (Ioannes Dantisc)
Dialogus carmine et soluta oratione conflatus de mentis saluberrima persuasione (Laurentius Corvinus (Wawrzynie)
Dryas Zamchana Polonice et Latine (Jan Kochanowski)
Elegia ad Ioannem Vislicium ( Paweł z Krosna)
Elegiarum libri II (Jan Kochanowski)
Elegiarum libri IV (Jan Kochanowski)
Encomia Luteri (Andrzej Krzycki (Andreas Crici)
Eneida (Andrzej Kochanowski)
Epigrammata varia (Jan Kochanowski)
Epinicion (Jan Kochanowski)
Epitalamii regi Poloniae Sigismundo Augusto (Klemens Janicjusz (Ianicius))
Epitaphium Doralices (Jan Kochanowski)
Epithalamion (Jan Kochanowski)
Epithalamium in nuptiis Sigismundi regis Poloniae ac Barbarae (Jan Dantyszek (Ioannes Dantisc)
Foricoenia sive epigrammatum libellus (Jan Kochanowski)
Gerusalemme liberata (tłum. Piotr Kochanowski, 1618) (Torquato Tasso)
Goffred abo Jeruzalem wyzwolona (tłum. Piotr Kochanowski, 1618) (Piotr Kochanowski)
Hierosolymitana peregrinatio (1601) (Mikołaj Krzysztof Radziwiłł)
Hortulus elegantiarum (Laurentius Corvinus (Wawrzynie)
Illustrissimae reginae Bonae paraceleusis (Rudolf Agricola jr.)
Kronika Polska Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (1582) (Maciej Stryjkowski)
Kronika Sarmacyjej Europskiej (Alessandro Guagnini (Gwagnin))
Kupiec (fragment) (Mikołaj Rej)
Lutnia Apollinowa (1671) (Łazarz Baranowicz)
Lyricorum libellus (Jan Kochanowski)
Lyricorum libri IV. Epodon liber I. Unus et alter Poematum (1643) (Andrzej Kanon (Canon))
Lyricorum libri IV. Epodon liber unus alterque Epigrammatum (1632) (Maciej Kazimierz Sarbiewski)
Metamorfozy (tłumaczenie Owidiusza) (Walerian Otwinowski)
Metamorphoseon (tłum. Walerian Otwinowski, 1638) (Publius Ovidius Naso)
Monumenta Sarmatarum (1655) (Szymon Starowolski)
Nowe Ateny t. I (1745) (Benedykt Joachim Chmielowski)
Nowe Ateny t. II (Benedykt Joachim Chmielowski)
Nowy dykcjonarz to jest mownik polsko-niemiecko-francuski (Michał Abraham Trotz (Troc))
O stałości (tłum. Janusza Piotrowicza) (Justus Lipsius)
Ode Saphica de Polonia et eius metropoli Cracovia (Laurentius Corvinus (Wawrzynie)
Orator Extemporaneus (Michał Radau)
Panegyrici ad divum Ladislaum et sanctum Stanislaum ( Paweł z Krosna)
Panegyricus ad divum Stanislaum ( Paweł z Krosna)
Passio Dominica (Rudolf Agricola jr.)
Pastor Fido albo konterfekt wierny miłości (Giovanni Battista Guarini)
Pastoralia (Jan Kochanowski)
Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej (1607) (Mikołaj Krzysztof Radziwiłł)
Phaenomena (Jan Kochanowski)
Polak (Wojciech Bystrzonowski )
Polonia, nunc denuo recognita et acuta (1652) (Szymon Starowolski)
Polymnia ( Grzegorz z Sambora)
Prognosticon sive praedictio (Johann Wilhelm Stucki (Ioannes)
Sarmatiae Europeae descriptio (Alessandro Guagnini (Gwagnin))
Sermones de tempore et de sanctis (Mikołaj z Błonia)
Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie (Lucius Anneus Seneca )
Theoresis secunda seu Parentes ( Grzegorz z Sambora)
Trenos (1610) (Melecjusz Smotrycki)
Tristium liber I. Variarum elegiarum liber I. Epigrammatum liber I. (Klemens Janicjusz (Ianicius))
Valesiana (Jan Kochanowski)
Varia (Jan Kochanowski)
Vir consilii (Andrzej Maksymilian Fredro)
Vitae episcoporum Gnesnensium (Klemens Janicjusz (Ianicius))
Vitae regum Polonorum, elegiaco carmine descriptae (Klemens Janicjusz (Ianicius))