Andrzej Kochanowski (0-1599)
Aby zobaczyć Eneidę Wergiliusza w tłumaczeniu Andrzeja Kochanowskiego, proszę przejść na stronę: Vergilius, Aeneis