Jan Kochanowski (1530-1584)

Podstawa edycji:

Elegiarum libri IV. eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellus, Drukarnia Łazarzowa, Kraków 1584. Format 4o. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Cim. 5945 (pierwodruk).