Jan Kochanowski (1530-1584)

transkrypcja: Grzegorz Franczak, Bartosz B. Awianowicz, Elwira Buszewicz

przekład: Grzegorz Franczak, Elwira Buszewicz