Paweł z Krosna (1470-1517)
AAby zobaczyć elegię Pawła z Krosna, proszę przejść na stronę: Paulus Crosensis, Elegia ad Ioannem Vislicium. Utwór został wydany w 1516 i poprzedza poemat Jana z Wiślicy Bellum Prutenum (Wojna pruska)