Jan Kochanowski (1530-1584)

Carmen macaronicum, de eligendo vitae genere

Podstawa edycji: Fragmenta albo pozostałe pisma Jana Kochanowskiego, w Krakowie, w Drukarni Łazarzowej, 1604. egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Cim 5700