Hieronim Wietor (1480-1546)

Wydawca, drukarz, humanista, poeta. Od 1497 studiował a następnie pracował w Krakowie.