Sortowanie na podstawie przynależności gatunkowej ma być dodatkowym kryterium wyszukiwania utworów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kryterium niedoskonałe, gdyż wiele utworów trudno zaliczyć do konkretnego gatunku, jednak jest lepsze niż kryterium tematyczne lub chronologiczne. Przyporządkowanie gatunkowe ma więc przede wszystkim wymiar pragmatyczny i ułatwiający orientację.