W Bibliotece Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej przedstawimy kilkuset pisarzy i tłumaczy działających głównie w okresie od XV do XVIII w.

Nazwiska autorów

Ponieważ nazwiska wielu autorów były zapisywane przed wiekami w różnych wersjach, katalog nazwisk odzwierciedla tę różnorodność. Staraliśmy się podawać wersję, którą najczęściej podpisywał się sam autor. W pewnych wypadkach stosujemy wersję najpowszechniejszą wśród badaczy polskich lub dodajemy wariant zlatynizowany. Wszystkie odmiany nazwisk danego autora umieszczamy w jego biogramie.

Biogramy

Biogramy autorów opierać się mają na najnowszym stanie badań. Znajdą się w nich najważniejsze wiadomości dotyczące życia i twórczości danego autora, jak również podstawowe informacje bibliograficzne. Każdy biogram zostanie opracowany w wersji polskiej i angielskiej.

Dzieła

Utwory zamieszczone w BLSN zaopatrywane są we wstępy krytyczne, w których podajemy informacje dotyczące okoliczności powstania dzieła, jego wydania, recepcji i znaczenia w literaturze dawnej. Podobnie jak w przypadku biogramów liczymy na współpracę z Czytelnikami BLSN.

Wyszukiwanie

Podstawowym kryterium wyszukiwania jest nazwisko autora. Wszystkie nazwiska ułożone są alfabetycznie w panelu bocznym. Można je też sortować przy pomocy wyszukiwarki alfabetycznej (nazwiska są pogrupowane według liter polskiego alfabetu).