Jan Kochanowski (1530-1584)

Orpheus Sarmaticus

Utwór po raz pierwszy odśpiewany przy akompaniamencie lutni, na weselu Jana Zamojskiego i Krystyny Radziwiłłówny, w Jazdowie 12 stycznia 1578, na zamknięcie przedstawienia Odprawy posłów greckich. Został napisany po łacinie, aby obecny na uroczystości weselnej król, Stefan Batory, nieznający języka polskiego, mógł zrozumieć treść utworu. Wydany razem z Odprawą posłów greckich w Warszawie, w 1578 r. Metrum: heksametr daktyliczny.

Podstawa edycji: Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Podana na teatrum przed Krolem Jego Kością i Krolową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą, dnia 12 I RP 1578 na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego. Warszawa [sygnet „drukarni latającej” Walentego Łapki (filia krakowskiej oficyny Mikołaja Szarfenbergera)], 1528. Egzemplarz Biblioteki Ossolineum, sygn. XVI Qu. 569 adl.

List do Arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna

rękopis z autografem poety ze zbiorów Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, sygn. XX.HA Hist. Sta Königsberg, HBA B2 Nr. 1524