Jan Kochanowski (1530-1584)

Orpheus Sarmaticus

Transkrypcja: Magdalena Ryszka-Kurczab, przekład: Aleksandra Golik-Prus

 

List do księcia Albrechta Hohenzollerna

transkrypcja i przekład: Bartosz B. Awianowicz