Jan Kochanowski (1530-1584)

Podstawa edycji:

Rękopis pierwszej wersji Elegii Jana Kochanowskiego (z ok. 1559) zawarty w sylwie Jana Osmólskiego, odnalezionej przez Alexandra Brücknera, opublikowany w IV tomie Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego przez Romana Plenkiewicza w 1884. Egzemplarz Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. IV 3043