Jan Kochanowski (1530-1584)

Podstawa edycji:

Ioannis Cochanovii lyricorum libellus, Drukarnia Łazarzowa, Kraków 1580. Format 4o. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Cim. 4460 (pierwodruk).