Jan Kochanowski (1530-1584)

Epinicion ukazał się w Krakowie w 1582 roku i upamiętnia zwycięstwa króla polskiego Stefana Batorego nad Moskwą. Utwór był przeznaczony do śpiewania, kompozytor królewski, Krzysztof Klabon wykonał go na weselu kanclerza Jana Zamoyskiego i Gryzeldy Batorówny, bratanicy króla. Na tym samym weselu Klabon odśpiewał też łacińskie epitalamium, również pióra Kochanowskiego. Epinicjon jest jednym z kilku utworów, które poeta napisał z okazji zwycięstwa nad Iwanem IV Groźnym. Należą do nich m.in. pieśń 13 Ksiąg Wtórych, epicka Jezda do Moskwy oraz oda XII o zdobyciu Połocka.

 

Podstawa edycji:

Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae Moscho debellato et Livonia recuperata epinicion Anno 1582, Drukarnia Łazarzowa, Kraków 1583 [po 13 VI]. Format 4o. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Cim. 5947.