Jan Kochanowski (1530-1584)

Podstawa edycji:

Lyriycorum libellus, Oficyna Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków1612. Format 4o (pierwodruk). Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 2814 II