Jan Kochanowski (1530-1584)

Komentarz edytorski

.

Lista przypisów redakcyjnych

Andreae Patricio , komentarz nr 1

Zarówno metrum (katalektyczny dymetr jambiczny), jak i treść wyraźnie wskazują, że inspiracją Kochanowskiego były tu anakreontyki. Motyw zniewolonego Erosa (łac. Cupido), który staje się panem losu poety, który go schwytał, jest znany choćby z fragmentu 6 wg wyd. Westa (Carmina anacreontea, ed. M. L. West, Leipzig 1984). Motyw bezcelowości walki z uzbrojonym w łuk i strzały Kupidynem jest powszechny również w rzymskiej elegii miłosnej (zob. np. Ov. Am. I, 1, 25–26; I, 2, 7–10). [BA]

Andrzej Patrycy Nidecki (1522–1587) – słynny humanista i filolog, wydawca pism Cycerona; sekretarz Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, na koniec bp wendeński; przyjaciel Kochanowskiego. [GrUG]

Andreae Patricio , komentarz nr 2

Citeroea (wg klasycznej pisowni: Cytherea lub Citherea) – „Cyterejka", jeden z epitetów Afrodyty związany z wyspą Cyterą (gr. Kythera), u wybrzeży której bogini wynurzyła się z piany morskiej (zob. Ov. Epist. 7, 60). [BA]

Andreae Patricio , komentarz nr 3

Por. Hor. Carm. II 8, 16: „ardente acuens saggitas cote cruenta”. [GrUG]

Andreae Patricio , komentarz nr 4

Kolejny przydomek Afrodyty związany z Cyprem, na który została przeniesiona z Cytery. Cypr stał się odtąd główną siedzibą bogini i głównym ośrodkiem jej kultu. [BA]

Andreae Patricio , komentarz nr 5

beata … arva, por. Hor. Ep. XVI 43: „arva beata / petamus, arva divites et insulas” – „więc dążmy do krajów cudnych i do wysp szczęśliwych” (przekład A. Lama). Popularnie Horacjańskie określenie w polszczyźnie oddaje się jako „wyspy szczęśliwe”. [GrUG]