Kierownik projektu:
dr Grażyna Urban-Godziek
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

Koncepcja strony:
dr Jakub Niedźwiedź
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Administrator strony:
mgr Wojciech Ryczek
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Budowa strony i opracowanie techniczne:
Adrian Wiecheć
Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Projekt graficzny:
Anna Sadowska
(http://free.art.pl/a.sadowska)

Uczestnicy projektu i autorzy opracowań:

prof. dr hab. Elwira Buszewicz
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Grzegorz Franczak
Dipartimento Di Studi Linguistici, Letterari e Filologici, Università degli Studi di Milano

dr Aleksandra Golik-Prus
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zespół Języka Łacińskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. dr hab. Albert Gorzkowski
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Janusz Gruchała
Katedra Edytorstwa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jakub Niedźwiedź
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Grażyna Urban-Godziek
Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

oraz
dr Bartosz Awianowicz
Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

mgr Francesco Cabras
Università degli Studi di Padova

prof. dr hab. Barbara Marczuk
Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Biblioteka Jagiellońska, Kraków

dr Magdalena Ryszka-Kurczab
Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Anna Wasyl
Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków