Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej

W tej części znajdują się opracowania naukowe powstałe w trakcie projektu badawczego realizowanego przez zespół BLSN, w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w latach 2006-2010, poświęconego łacińskiej twórczości najwybitniejszego poety polskiego Renesansu, Jana Kochanowskiego.

Karta tytułowa
0. Spis treści
I.Grażyna Urban-Godziek, De consolatione somni – figura Pocieszycielki. Jan Kochanowski w nurcie łacińskiej literatury europejskiej (Boecjusz, F. Petrarca, G. Pontano, J. Secundus)
II. Gabriela Kurylewicz, Filozofia we fraszce Do snu Jana Kochanowskiego
III. Magdalena Ryszka-Kurczab, Elegia IV 3 w świetle tradycji retoryczno-dialektycznych loci
IV. Bartosz Awianowicz, Jan Kochanowski a centra humanizmu europejskiego: Królewiec
V. Mirosław Lenart, Epitaphium Cretcovii świadectwem kontaktów padewskich Jana Kochanowskiego z otoczeniem Alvisa Cornara?
Vb. Rekonstrukcja nagrobka Kretkowskiego
VI. Elwira Buszewicz, Forma gatunkowa ody w łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego (Lyricorum libellus)
VII. Jakub Niedźwiedź, Oda XII De expugnatione Polottei wśród szesnastowiecznych (kon)tekstów
VIII. Elwira Buszewicz, Imitacja Horacjańska w łacińskiej twórczości Jana Kochanowskiego
IX. Elwira Buszewicz, George Buchanan a twórczość Jana Kochanowskiego
X. Jakub Niedźwiedź, Świadomość genologiczna Kochanowskiego: epitalamium