Szymon Starowolski 1588-1656

Komentarz edytorski

Lista przypisów redakcyjnych