PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  72. In Villam Dąbrovitiam >  strony 30 -  30


71. Ad Gallam  left left right  73. Epithaphium Erasmi Crocevii
 

 

72. Na wieś Dąbrowicę1

 

Przekraczając marmurowy próg, uczcij geniusza tego miejsca,

o gościu! Ten dom tym jest sławny, że wydaje z siebie Firlejów2,

których znamienitą sławę i dzielne czyny

jeśli obywatele przemilczą, to wróg je sam z siebie rozgłosi.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 30

Oryginalny skan

Transkrypcja