Klemens Janicjusz (Ianicius) (1516-1543)

Komentarz edytorski

Lista przypisów redakcyjnych