PRZEKŁAD

Lyricorum libellus (1580) >  strony 1 -  1


left right  Karta tytułowa
 

JANA KOCHANOWSKIEGO


KSIĄŻECZKA WIERSZY LIRYCZNYCH

 

 

 

 

 

 


W Krakowie, w Drukarni Łazarzowej

1580

STRONA 1

Oryginalny skan

Transkrypcja