PRZEKŁAD

Karta tytułowa >  strony 3 -  4


Dryas Zamchana Polonice et Latine  left left right  Dryas Zamechska
 

DRYAS ZAMCHANA

PO POLSKU I PO ŁACINIE.


PAN ZAMCHANUS
PO ŁACINIE.

 

 

 

 

 

 

WE LWOWIE,

Roku Pańskiego 1578

STRONA 3

Oryginalny skan

Transkrypcja

 

ODŚPIEWANA W ZAMCHU,

8 maja roku Pańskiego 1578

z powodu przybycia Najjaśniejszego Stefana, króla Polski

 

STRONA 4

Oryginalny skan

Transkrypcja