PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  32. Ad Fabullum >  strony 13 -  13


31. De Lyco   left left right  34. Epithaphium Andreae Selislavii
 

 

32. Do Fabullusa

 

Opieszale powstają nasze foricenia, Fabullusie.

Nic dziwnego – poeta często wieczerza w domu!

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 13

Oryginalny skan

Transkrypcja