PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  44. Ad Nicolaum Radivilum >  strony 18 -  18


43. In natalem regium  left left right  45. Ad eundem
 

 

44. Do Mikołaja Radziwiłła1

 

Pszczoły uciekając długim rojem ze znanych sobie uli

u twego domu rozbiły swój obóz woskowy,

i cieszą się, że mają ciebie, Radziwille, za świadka swego trudu,

gdy w wydrążone plastry składają miód.

Nie bez racji wierzy się, że mają one wrodzony rozum:

wszak widzą, gdzie należy oddać cześć cnocie i zasługom.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 18

Oryginalny skan

Transkrypcja