PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  08. Ad Callistratum >  strony 4 -  5


07. De scriptis eiusdem  left left right  09. In imaginem Mariani
 

 

8. Do Kallistrata1

 

Kochałeś niegdyś jako bogacz, Kallistracie, lecz gdy zbiedniałeś,

już nie tak kochasz: taka jest w biedzie trucizna.

Ta, która do niedawna zwała cię pieszczotliwie swym Adonem,

Menofile2, dziś pyta jak się nazywasz:

STRONA 4

Oryginalny skan

Transkrypcja

„Kim jesteś? Skąd się wziąłeś? Czego chcesz?” Czy nie dość ci znany

ów frazes, że biedak nie znajdzie żadnego przyjaciela?

 

przeł. Grzegorz Franczak

 

 

STRONA 5

Oryginalny skan

Transkrypcja