PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  62. In imaginem Francisci Maslovii >  strony 25 -  25


61. In Aulum  left left right  63. Ad Andream Duditium
 

 

62. Na wizerunek Franciszka Masłowskiego1

 

Nieznaczną cząstkę ciebie, najdroższy Franciszku,

oddaje ten wizerunek, choć jest znakomity.

Poznaję na obrazie twarz i prawdziwe rysy,

lecz nie widzę uczoności i najwyższego geniuszu2!

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 25

Oryginalny skan

Transkrypcja