PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  70. De Philenide >  strony 29 -  29


69. Ad Torquatum  left left right  71. Ad Gallam
 

 

70. O Filenidzie

 

Poeta Nazyka chwalił przed Filenidą Petrarkę.

„Ja tam wolę Dantego”1 – powiada Filenida.

 

tłum. Grzegorz Franczak


 

STRONA 29

Oryginalny skan

Transkrypcja