PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  73. Epithaphium Erasmi Crocevii >  strony 30 -  30


72. In Villam Dąbrovitiam  left left right  74. Ad Heliodorum
 

 

73. Nagrobek Erazmowi Kroczewskiemu1

 

Kroczewski, nie rozpaczaj, że pogrążonemu w czarnej

nocy2 nie dane ci jest oglądać jasnego dnia.

Bo tak jak sen przychodzi po godzinach czuwania,

a gdy sen minie, znowu powraca czuwanie,

tak też śmierć następuje po życiu, a po śmierci z kolei

po pewnym czasie przychodzi nowe życie.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 30

Oryginalny skan

Transkrypcja