PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  112. Ad Adrianum >  strony 42 -  42


111. Ad Iovem pro bove  left left right  113. In Lagenam
 

 

112. Do Adriana

 

Co znaczy „umówiona wieczerza”1, Adrianie,

starasz się pilnie w dawnych księgach wyczytać.

Żebyś to dobrze zrozumiał i pojął,

umówmy się: jutro u ciebie, Adrianie, wieczerzam.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 42

Oryginalny skan

Transkrypcja