PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  118. Epithaphium Pynthagorae >  strony 43 -  44


117. De Hermogene  left left right  119. In columnam
 

 

 

 

 

118. Nagrobek Pintagorasowi1

 

Witaj, Pintagorasie! Lecz że się w Orkusie znalazłeś,

STRONA 43

Oryginalny skan

Transkrypcja

na morskie fale się nie skarż2, tylko na Boreasza:

on cię bowiem zabił, zaś morska fala litośnie

przyniosła cię na powrót do ojczystej ziemi i grobów.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 44

Oryginalny skan

Transkrypcja