PRZEKŁAD

Adieu a la Pologne  >  Karta tytułowa >  strony 8 -  8


Adieu a la Pologne   left left right  Ad Henricum, Poloniae Regem
 
Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 8

Oryginalny skan