PRZEKŁAD

Adieu a la Pologne  >  strony 8 -  13


De electione, coronatione et fuga Galli   left left right  Karta tytułowa
 
Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 8

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 9

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 10

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 11

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 12

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 13

Oryginalny skan