PRZEKŁAD

Adieu a la Pologne  >  Ad Henricum, Poloniae Regem >  strony 9 -  10


Karta tytułowa  left left right  In Henricum Regis Poloniae
 
Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 9

Oryginalny skan

Brak jeszcze tłumaczenia tej strony

STRONA 10

Oryginalny skan