PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  40. In imaginem Andreae Patrici >  strony 16 -  16


39. Epitaphium Nicolai Cerasini   left left right  41. In Divitem Superbua
 

 

40. Na obraz Andrzeja Patrycego

 

Tak jak ten obraz oddaje rysy twej twarzy1, Petrycy,

tak ty w swych pismach wyrażasz swoją duszę.

Lecz obraz zaciera się z powodu pleśni i upływu czasu,

a pomniki twego geniuszu są wiecznotrwałe2.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 16

Oryginalny skan

Transkrypcja