PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  41. In Divitem Superbua >  strony 16 -  16


40. In imaginem Andreae Patrici  left left right  42. Confessio
 

 

41. Na pysznego bogacza1

 

Demon może wielu rzeczom nadać bieg również wbrew oczekiwaniom:

wynosi on poniżonych i strąca na dół książęta.

I tej twojej pysze pisany jest kiedyś kres2,

choćbyś dziś posiadał rzeki złota.

Wichura nie niskie malwy, nie trzciny, lecz wysokie

powala dęby, powala na ziemię platany3.

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 16

Oryginalny skan

Transkrypcja