PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  36. Ad Nobilis Firleum >  strony 14 -  14


33. Ad Petrum Royzium  left left right  37. In victoriam Nicophontis
 

 

36. Do Mikołaja Firleja

 

Mamy cię znów wreszcie, wytęskniony Firleju,

który wróciłeś cało od hiperborejskich ludów!

Wraca z tobą dawna wierność i czysta bogini miłująca prawdę,

wraca skromność i nieudawana miłość.

Szczęśliwe pola, cieszcie się z powrotu pana,

cieszcie się i wy, brzegi pobliskiego Wieprza!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 14

Oryginalny skan

Transkrypcja