PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  33. Ad Petrum Royzium >  strony 13 -  13


35. In imaginem suam   left left right  36. Ad Nobilis Firleum
 

 

33. Do Piotra Rojzjusza

 

Najdalsza Iberia wydała cię na świat, uczony Rojzjuszu1,

Lacjum cię wykształciło, a sarmacka kraina żywi.

I nie ma narodu tak od nas odległego, żeby

nie doszła go chwalebna fama twojego geniuszu.

A gdyby nie to, że ktoś inny zechciał już zwać się tym imieniem,

mógłbym ogłosić cię obywatelem świata.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 13

Oryginalny skan

Transkrypcja