PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  35. In imaginem suam  >  strony 14 -  14


34. Epithaphium Andreae Selislavii  left left right  33. Ad Petrum Royzium
 

 

35. Na swój obraz

 

Taki byłem, gdy mnie dręczyła powolną miłością

Lidia1, opiewana w moich pieśniach.

Lękałem się malarza, gdy chciał malować moją twarz,

żeby zarazem nie namalował mych jęków.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 14

Oryginalny skan

Transkrypcja