PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  30. In Hederam >  strony 12 -  12


29. Ad Tomam  left left right  31. De Lyco
 

 

30. Na bluszcz1

 

Bluszczu, ukośnym ruchem objąwszy winorośl

niszczysz, szkodniku, dary niedojrzałego Bromiosa!

Wszak nie nas gubisz, niegodziwcze, lecz siebie: ktoś sobie skronie

bluszczem uwieńczy, gdy zabraknie wina!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 12

Oryginalny skan

Transkrypcja