PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  13. In Bacuarum Cytharaedum >  strony 6 -  6


12. In convivium  left left right  14. De Anna
 

 

13. Na cytrzystę Bekwarka1

 

Orfeusz2 w lasach, Arion niech gra wśród fal,

jeden niech wzrusza ryby, drugi – dzikie zwierzęta:

ty zaś, Bekwarku, śpiewaj po miastach, bo nikt nad ciebie

nie może być godniejszym ludzkich uszu!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 6

Oryginalny skan

Transkrypcja