PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  12. In convivium >  strony 6 -  6


11. Ad Venerem   left left right  13. In Bacuarum Cytharaedum
 

 

12. Na biesiadę1

 

Myślę, że to, co dziś nosi miano „współżycia”, „współpiciem”

zwano onegdaj – to właśnie znaczy słowo „sympozjum”.

Jedna pokrewna zgłoska odwraca pierwotne znaczenie,

chyba żeby ktoś sądził, że „żyć” i „pić” to jedno.

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 6

Oryginalny skan

Transkrypcja