PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  11. Ad Venerem  >  strony 5 -  6


10. Ad Andream Patricium   left left right  12. In convivium
 

 

 

 

11. Do Wenus1

 

Twój mąż Anchizes2, dla którego zwykłaś tak często

STRONA 5

Oryginalny skan

Transkrypcja

przychodzić niegdyś na idajskie brzegi, o Wenus,

właśnie ofiarował ci czarny włos z trzęsącej się głowy,

pamiątkę minionej młodości.

O bogini! Wszak to w twej mocy: albo oddaj mi pierwszą młodość,

albo tak dbaj o starca, jak dbałaś o młodzieńca!

 

tłum. Grzegorz Franczak

 

STRONA 6

Oryginalny skan

Transkrypcja