PRZEKŁAD

Foricoenia sive epigrammatum libellus >  82. Ad Petrum Myscovium >  strony 33 -  34


81. Equi Glinconis Epitaphium  left left right  83. De Philaenide
 

 

 

 

82. Do Piotra Myszkowskiego1


STRONA 33

Oryginalny skan

Transkrypcja

Nie tylko na białych kartach piszę twe imię –

twe dobrodziejstwa noszę wyryte w sercu.

Nigdy ich we mnie czas nie zatrze2, Myszkowski,

czy życiem cieszyć się będę, czy znajdę się pośród umarłych!

 

tłum. Grzegorz Franczak


STRONA 34

Oryginalny skan

Transkrypcja